Popis pravnih osoba u kojima se izvršava rad za opće dobro

Ukupan broj tijela javne vlasti, ustanova i pravnih osoba s kojima je sklopljen Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro na dan 17.06.2020. godine iznosi 1371.
 
Popis pravnih osoba 17. lipnja 2020.