Apostolski nuncij u nastupnom posjetu ministru pravosuđa

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić primio je 26. rujna 2012. godine  u nastupni posjet Apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj mons. Alessandra D`Errica.

Teme sastanka bile su dosadašnja bilateralna suradnja između Svete Stolice i Ministarstva pravosuđa RH, povrat crkvene imovine u RH, te provedba Ugovora između Svete Stolice i RH.

Sugovornici su se na kraju sastanka dogovorili kako će, u cilju rješavanja svih eventualnih otvorenih pitanja, ubuduće izravno surađivati i komunicirati, što će svakako doprinijeti unaprjeđenju dosadašnjih prijateljskih odnosa između dvije zemlje.

Pisane vijesti | Bilateralni sastanci