Neformalni sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

Ministar pravosuđa Ante Šprlje sudjelovao je na neformalnom sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održao 7. i 8. srpnja 2016. godine u Bratislavi.

Ministri su proveli raspravu o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja te o pitanju kaznenog pravosuđa u kibernetičkom prostoru.

Razmijenjena su mišljenja o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (e-IDAS Uredba) u području pravosuđa.

Konačno, Europska komisija predstavila je ministrima novi zakonodavni prijedlog - reviziju Uredbe Vijeća br. 2201/2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000.

Pisane vijesti