Pokazatelji uspješnosti

Glavni cilj sudske statistike je olakšati učinkovito funkcioniranje pravosudnog sustava i pridonijeti upravljanju javnim politikama pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa uvođenjem elektroničkog sustava eSpis (ICMS - integrirani sustav za praćenje sudskih predmeta) osposobilo je donositelje odluka i pravne praktičare, kao i opću javnost za:
  • prikupljanje relevantnih informacija o učinkovitosti pravosudnih tijela,
  • trajanju postupaka (i prosječnom trajanju rješavanja predmeta i predviđenom trajanju),
  • količini zaostalih predmeta i
  • druge relevantne statističke informacije o učinkovitosti pravosudnog sustava,

Pomoću novih alata, Ministarstvo pravosuđa priprema statistička izvješća prema pokazateljima koje inače koristi CEPEJ:
  • omjer rješavanja predmeta i
  • vrijeme postupanja.

Kvalitativni statistički brojčani podaci omogućit će:
  • Ministarstvu pravosuđa upućivanje, odnosno premještanje kadrova s ciljem rješavanja nadolazećih predmeta i nastavak obrade i racionalizacije mreže pravosudnih tijela,
  • predsjednicima sudova poduzimanje odgovarajućih mjera interne organizacije za veću učinkovitost pravnih usluga.

Navedene statističke pokazatelje za prvi i drugi kvartal 2016. godinu možete pronaći na poveznici: Pokazatelji uspješnosti 

Pisane vijesti | Organizacija pravosuđa