Stečaj potrošača

Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 

Potrošač u smislu instituta stečaja potrošača definiran je u Zakonu o stečaju potrošača.

Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

Potrošač je nesposoban za plaćanje ako:
  • je u nemogućnosti ispuniti dospjele novčane obveze (insolventnost) ili
  • najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kuna (pretpostavke insolventnosti).

Stečaj potrošača može završiti:
1. izvansudskim postupkom (posredovanjem) ili
2. sudskim postupkom:
  • sudskom nagodbom ili
  • stečajem potrošača i razdobljem provjere ponašanja