Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.6.2021.
Datum objave u NN:18.6.2021.
Naziv radnog mjesta:dostavljač m/ž
Institucija:Trgovački sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– NSS ili osnovna škola.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:22.7.2021.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Link na obustavu
Broj izvršitelja za obustavu:1
Razlog obustave:Kandidati nisu postigli zadovoljavajući uspjeh na provedenom intervjuu.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Petrinjska 8, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu za (navesti radno mjesto)«.