Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.5.2021.
Naziv radnog mjesta:čistačica m/ž
Institucija:Općinski prekršajni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- niža stručna sprema ili osnovna škola
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:22.7.2021.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Link na obustavu
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Općinski prekršajni sud u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8, Zagreb uz naznaku: „Prijava za oglas, radno mjesto čistačica“.