Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:12.4.2021.
Datum objave u NN:9.4.2021.
Naziv radnog mjesta:djelatnik na tekućem održavanju – domar
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema, srednja strukovna škola.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:7.6.2021.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave obustave/poništenja:1.12.2021.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Pula, Trg Republike 1, s naznakom: »Za oglas – prijem namještenika«.