Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.4.2021.
Datum objave u NN:7.4.2021.
Naziv radnog mjesta:djelatnik na tekućem održavanju – domar
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema, srednja strukovna škola.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:10.5.2021.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska, Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik, s naznakom: »Za oglas«.
 
Datum javne objave:16.7.2021.
Dostava se smatra izvršenom:24.7.2021.
Broj NN:36/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu