Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.10.2020.
Naziv radnog mjesta:Rukovatelj energetskim postrojenjem
Institucija:Ministarstvo financija
Stručni uvjeti:: srednja stručna sprema tehničke ili strojarske struke  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:16.11.2020.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.