Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.9.2020.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Državni zavod za statistiku
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na oglas“.
 
Datum javne objave:11.12.2020.
Dostava se smatra izvršenom:19.12.2020.
Datum objave oglasa:30.9.2020.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:11.12.2020.
Dostava se smatra izvršenom:19.12.2020.
Datum objave oglasa:30.9.2020.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:11.12.2020.
Dostava se smatra izvršenom:19.12.2020.
Datum objave oglasa:30.9.2020.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu