Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.10.2019.
Naziv radnog mjesta:namještenik IV. vrste - čistačica
Institucija:Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::niža stručna sprema
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Oglas za prijam namještenika IV. vrste – čistač/ica".
 
Datum javne objave:2.4.2020.
Dostava se smatra izvršenom:10.4.2020.
Datum objave oglasa:25.10.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:3.4.2020.
Dostava se smatra izvršenom:11.4.2020.
Datum objave oglasa:25.10.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu