Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.10.2019.
Naziv radnog mjesta:4 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:9
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:28.10.2019.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave obustave/poništenja:19.11.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:5
Datum objave obustave/poništenja:10.12.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave i www.uprava.gov.hr i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/ na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za ljudske potencijale Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom „oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme“
 
Datum javne objave:28.11.2019.
Dostava se smatra izvršenom:6.12.2019.
Datum objave oglasa:14.10.2019.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:28.11.2019.
Dostava se smatra izvršenom:6.12.2019.
Datum objave oglasa:14.10.2019.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:28.11.2019.
Dostava se smatra izvršenom:6.12.2019.
Datum objave oglasa:14.10.2019.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu