Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.10.2019.
Datum objave u NN:11.10.2019.
Naziv radnog mjesta:vozač i vozač dostavljač
Institucija:Županijski sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema prometne struke, – vozačka dozvola B i C-kategorije, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Županijski sud u Zagrebu, Ured predsjednika suda, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, s naznakom: »Prijava na oglas – vozač i vozač dostavljač«.
 
Datum javne objave:12.11.2019.
Dostava se smatra izvršenom:20.11.2019.
Broj NN:97/2019
Link na rješenje:Rješenje o prijmu