Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:3.7.2024.
Datum objave u NN:3.7.2024.
Naziv radnog mjesta:9 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama", broj 79/2024 od 3. srpnja 2024.
Broj izvršitelja:11
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.