Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.4.2024.
Datum objave u NN:16.4.2024.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:8.5.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na razgovor
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom »oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:10.7.2024.
Dostava se smatra izvršenom:18.7.2024.
Broj NN:45/2024
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:10.7.2024.
Dostava se smatra izvršenom:18.7.2024.
Broj NN:45/2024
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:10.7.2024.
Dostava se smatra izvršenom:18.7.2024.
Broj NN:45/2024
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:10.7.2024.
Dostava se smatra izvršenom:18.7.2024.
Broj NN:45/2024
Link na rješenje:Rješenje o prijmu