Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.12.2023.
Datum objave u NN:27.12.2023.
Naziv radnog mjesta:voditelj kuhinje m/ž; Mjesto rada Trilj
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska
Stručni uvjeti::– srednja strukovna škola – tri godine radnog staža u struci.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:6.2.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na razgovor
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:11.4.2024.
Dostava se smatra izvršenom:19.4.2024.
Broj NN:156/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu