Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:27.12.2023.
Datum objave u NN:22.12.2023.
Naziv radnog mjesta:djelatnik na tekućem održavanju – domar m/ž
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema – srednja strukovna škola.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:23.1.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na intervju
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Pula, Trg Republike 1, s naznakom: »Za oglas«.
 
Datum javne objave:25.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:2.4.2024.
Broj NN:155/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu