Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.12.2023.
Datum objave u NN:20.12.2023.
Naziv radnog mjesta:4 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama", broj 153/2023 od 21. prosinca 2023.
Broj izvršitelja:6
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:11.1.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na razgovor
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:15.2.2024.
Dostava se smatra izvršenom:23.2.2024.
Broj NN:153/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu