Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.12.2023.
Datum objave u NN:8.12.2023.
Naziv radnog mjesta:namještenik IV. vrste – muzač m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Valturi
Stručni uvjeti::– završena osnovna škola.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:14.2.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Valturi, 52100 Pula, Valtursko polje 211, s naznakom: »Oglas za radno mjesto (naziv radnog mjesta)«.