Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.11.2023.
Datum objave u NN:29.11.2023.
Naziv radnog mjesta:namještenik na poslovima tehničkog održavanja m/ž
Institucija:Općinski građanski sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema odgovarajuće struke (električar, elektroinstalater ili druga odgovarajuća stručna škola) – jedna godina radnog iskustva u struci – položen ispit za vozača B-kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:13.12.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, 10000 Zagreb (poštom ili predajom u Prijamnu pisarnicu Suda), s naznakom: »Prijava za oglas« te u nastavku naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava.