Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.10.2023.
Naziv radnog mjesta:čistač/ica
Institucija:Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::- završena NŠS
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:16.11.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi oglasa
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave na stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: www.mpu.gov.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju neposredno ili putem pošte na adresu: Vrhovni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 3, s naznakom: »Prijava na oglas – radno mjesto čistačica«. Na poleđini omotnice navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.