Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.4.2023.
Datum objave u NN:28.4.2023.
Naziv radnog mjesta:namještenik III. vrste za podršku službi vanjskih poslova m/ž
Institucija:Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema strukovne škole; najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; znanje engleskog jezika; certifikat za pristup klasificiranim podacima odgovarajućeg stupnja tajnosti.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:29.5.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici neposredno u pisarnici ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7 – 8, 10000 Zagreb, s naznakom na omotnici: »Prijava na oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.