Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.3.2023.
Datum objave u NN:13.3.2023.
Naziv radnog mjesta:6 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama", broj 29/2023 od 13. ožujka 2023. godine
Broj izvršitelja:9
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:3.4.2023.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave obustave/poništenja:22.5.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:6
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:22.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:31.5.2023.
Broj NN:29/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:22.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:31.5.2023.
Broj NN:29/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:22.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:31.5.2023.
Broj NN:29/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu