Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:1.10.2015.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Stručni uvjeti::stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:20.10.2015.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Vukovarska 1, 21000 Split, uz naznaku „prijava na oglas“.