Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:1.10.2015.
Naziv radnog mjesta:stručni suradnik; Glavno tajništvo, Služba za proračun i financije
Institucija:Ministarstvo branitelja
Stručni uvjeti::- diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti , polje ekonomija, grane: financije, organizacija i menadžment, opća ekonomija, trgovina i turizam, ili računovodstvo, - poznavanje rada na osobnom računalu, - položen državni stručni ispit, - 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:19.10.2015.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo branitelja, Zagreb, Savska cesta 66, Glavno tajništvo, s naznakom - „Ne otvaraj, prijava na oglas“.