Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.9.2015.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent-državnoodvjetniščki zapisničar
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu, - sposobnost prijepisa I-B kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:12.10.2015.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, Gundulićeva 29a, 21000 Split, s naznakom: "Za ponovljeni oglas za prijem administrativnog referenta – državnoodvjetničkog zapisničara na određeno vrijeme ".