Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.9.2015.
Naziv radnog mjesta:sudski referent – zemljišnoknjižni
Institucija:Općinski sud u Novom Zagrebu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke, - položen državni stručni ispit, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave se podnose na adresu (neposredno ili poštom): OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU Turinina 3 10020 ZAGREB uz naznaku "Prijava na oglas"