Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.9.2015.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, ekonomske ili birotehničke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola upravne, ekonomske ili birotehničke struke, - poznavanje rada na računalu (odlično vladanje vještinom daktilografije) - položen državni stručni ispit - 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:14.10.2015.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: "prijava na oglas".