Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.9.2015.
Naziv radnog mjesta:sudski referent – zemljišnoknjižni
Institucija:Općinski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- stručni prvostupnik ili sveučilišni prvostupnik struke prava ili uprave, - najmanje tri godine radnog iskustva na poslovnima zemljišno knjižnog referenta, - ili zemljišnoknjižni referenti koji su na dan 16. svibnja 2013. godine radili u zemljišno knjižnom sudu uz ispunjenje uvjeta iz čl. 80. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 53/13).
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:14.10.2015.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: "prijava na oglas".