Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.9.2015.
Naziv radnog mjesta:stručni referent za geodetske poslove
Institucija:Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk
Stručni uvjeti::SSS geodetske struke, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:13.11.2015.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o obustavi
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom – „prijava na oglas“.