Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.9.2015.
Naziv radnog mjesta:- medicinska sestra/tehničar
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvorska bolnica u Zagrebu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema medicinske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i važeća licenca za samostalan rad.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska 107, 10000 Zagreb s naznakom „ za oglas – ne otvarati „.