Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.7.2014.
Naziv radnog mjesta:stručni referent
Institucija:Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - pasivno razumijevanje engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika, - osposobljenost za rad na osobnom računalu,
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split, s naznakom: ,Za oglas".