Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.7.2014.
Naziv radnog mjesta:samostalni upravni referent za gospodarstvo; Služba za gospodarstvo
Institucija:Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Stručni uvjeti::• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske poljoprivredne ili prometne struke • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima • položen državni stručni ispit • znanje rada na računalu
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ured državne uprave u Istarskoj županiji, 52100 PULA, Splitska 14, uz naznaku „prijava na oglas“