Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.7.2014.
Naziv radnog mjesta:Viši/a stručni/a savjetnik/ica; Sektor za Europsku uniju i međunarodnu suradnju
Institucija:Ministarstvo pravosuđa
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit - aktivno znanje engleskog jezika - poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:26.9.2014.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o obustavi
Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 49, s naznakom „Za Oglas“.