Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.7.2014.
Naziv radnog mjesta:Upravni/a referent/ica ; Sektor za probaciju; Probacijski ured Zadar
Institucija:Ministarstvo pravosuđa
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili završena gimnazija - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit - poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 49, s naznakom „Za Oglas“.