Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:3.4.2024.
Naziv radnog mjesta:savjetnik m/ž
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, - magistar prava - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - državni ispit II. razine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:29.4.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i to putem pisarnice Policijske uprave zadarske neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA Zadar, Ulica bana Josipa Jelačića 30 s naznakom “za oglas na određeno vrijeme”