Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:27.10.2023.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj – za održavanje posteljine, rublja i odjeće zatvorenika u Odjelu upravnih poslova m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu
Stručni uvjeti::završena srednja stručna sprema tekstilne, trgovačke ili društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:8.11.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na razgovor
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, 21 000 Split s naznakom: »Za oglas – ne otvarati«