Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.10.2023.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj – za poljodjelstvo i gospodarenje otpadom u Odjelu upravnih poslova m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu
Stručni uvjeti::završena srednja stručna sprema poljoprivredne, tehničke, društvene ili ugostiteljsko-turističke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen ispit za vozača B kategorije i položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:18.10.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na razgovor
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, 21 000 Split s naznakom: »Za oglas – ne otvarati«
 
Datum javne objave:10.11.2023.
Dostava se smatra izvršenom:19.11.2023.
Datum objave oglasa:5.10.2023.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu