Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.3.2023.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Stručni uvjeti:: - srednja stručna sprema upravne, birotehničke, grafičke ili ekonomske struke, završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit - poznavanje rada na računalu.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:18.4.2023.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, Braće Radić 2, 42 000 Varaždin, s naznakom „Za oglas – administrativni referent – upisničar“.
 
Datum javne objave:5.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:13.5.2023.
Datum objave oglasa:28.3.2023.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu