Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:1.3.2023.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj – za poljodjelstvo i gospodarenje otpadom; Odjel upravnih poslova
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu
Stručni uvjeti::završena srednja stručna sprema poljoprivredne, tehničke, društvene ili ugostiteljsko-turističke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen ispit za vozača B kategorije i položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:24.4.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, 21 000 Split s naznakom: »Za oglas – ne otvarati«