Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.12.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::-srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke, -najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima -položen državni stručni ispit -poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam (8) osam dana od objave oglasa na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr). Prijave s dokazima ispunjavanja uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Savska cesta 41/IV, s naznakom: "Oglas za prijem administrativnog referenta-upisničara na određeno vrijeme".
 
Datum javne objave:3.2.2023.
Dostava se smatra izvršenom:11.2.2023.
Datum objave oglasa:19.12.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu