Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:27.10.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu - sposobnost prijepisa I. B kategorije.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu, Kratka 1, 42 000 Varaždin, s naznakom „Oglas za radno mjesto – administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar“.
 
Datum javne objave:23.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:31.1.2023.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:23.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:31.1.2023.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu