Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.7.2022.
Naziv radnog mjesta:viši stručni referent m/ž
Institucija:Povjerenik za informiranje
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvene, humanističke ili tehničke struke u trajanju od najmanje tri godine - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit - znanje engleskog jezika - poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/22298) neposredno ili poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.
 
Datum javne objave:27.7.2022.
Dostava se smatra izvršenom:4.8.2022.
Datum objave oglasa:7.7.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:11.8.2022.
Dostava se smatra izvršenom:19.8.2022.
Datum objave oglasa:7.7.2022.
Link na rješenje:Rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o prijmu