Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.6.2022.
Naziv radnog mjesta: administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, grafičke ili druge odgovarajuće struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu, - sposobnost prijepisa 1B kategorije.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:1.7.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od objave u oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili poštom u zatvorenim kovertama na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 7, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: "Za oglas - administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar".
 
Datum javne objave:26.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:4.10.2022.
Datum objave oglasa:20.6.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu