Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.5.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu, - sposobnost prijepisa I-B kategorije.
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:3.6.2022.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:27.6.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (https://mpu.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 12, 40000 Čakovec, s naznakom "Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - državnoodvjetnički zapisničar".