Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:ekonom m/ž
Institucija:Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Zagreb, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na oglas-ekonom“.
 
Datum javne objave:31.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:8.4.2022.
Datum objave oglasa:19.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu