Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – za prijem i otpremu pošte m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema, upravne, ekonomske birotehničke ili grafičke struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu,
Opis poslova:Prilog uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:20.1.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu, Narodnog doma 2b, Pazin, s naznakom: "Oglas za prijem administrativnog referenta – za prijem i otpremu pošte – na određeno vrijeme“.
 
Datum javne objave:2.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:10.2.2022.
Datum objave oglasa:11.1.2022.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu