Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.12.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu - sposobnost prijepisa I. B kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:12.1.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu, Kratka 1, 42000 Varaždin, s naznakom "Prijava na oglas".
 
Datum javne objave:15.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:23.3.2022.
Datum objave oglasa:28.12.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu