Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.10.2021.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske, grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu, - sposobnost prijepisa I-B kategorije.
Opis poslova:Obavijest uz oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:29.10.2021.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, Frana Supila 16, 51 000 Rijeka, s naznakom: "Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent -državnoodvjetnički zapisničar".
 
Datum javne objave:10.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:18.1.2022.
Datum objave oglasa:11.10.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu